Live stream

ABOUT | AGENDA | RESOURCES | CONTACT | LIVE STREAM


НҮБ-ЫН АЗИ НОМХОН ДАЛАЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОМИССЫН  /UNESCAP/ ЦЭВЭР АГААР-ДЭЭД ТҮВШНИЙ ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫГ ШУУД ДАМЖУУЛЖ БАЙНА

Агаарын бохирдлын эсрэг Ази, Номхон далайн Дээд түвшний чуулга уулзалтын ерөнхий зохион байгуулагчаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, НҮБ-ын Ази, Номхон далайн Эдийн засаг, нийгмийн комисс, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр, хамтран зохион байгуулагчаар Зүүн Хойд Азийн Цэвэр Агаарын Түншлэл (NEACAP) болон Зүүн Азийн Хүчиллэг тунадасны мониторингийн сүлжээ (EANET)  ажиллаж Монгол Улсад анх удаа зохион байгуулж байна. Чуулганд 53 орны 200 гаруй төлөөлөгч оролцож байна. 

LIVE


Day 1, Session 3


Day 1, Session 2


Day 1, Openning - Session 1