• Нүүр
  • Үйл ажиллагааны зорилт
Үйл ажиллагааны зорилт Үйл ажиллагааны зорилт

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (БОАЖЯ) файлыг татаж авах бол энд дарна уу.