Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/52, А-42, А/71 тоот “Жагсаалт батлах тухай” хамтарсан тушаал Захиргааны хэм хэмжээний акт 2021-03-23 Татах