Мэдээ мэдээлэл
ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ СВИЧ-ЭШИА ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТТЭЙ "ДУЛААН ШИЙДЭЛ II" ТӨСӨЛТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ СВИЧ-ЭШИА ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТТЭЙ "ДУЛААН ШИЙДЭЛ II" ТӨСӨЛТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА
"Дулаан шийдэл II" төслийн хамтын ажиллагааны хүрээнд байгаль орчны салбар дахь уур амьсгалын өөрчлөлт, ногоон хөгжил болон хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах бодлогын зөвлөмж, эрчим хүчний хэмнэлттэй шийдэл боловсруулахад ажиллах юм. Тус санамж бичигт БОАЖЯ-ны Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Ш.Цэрэндулам, “Дулаан шийдэл II” төслийг төлөөлж Жэрэс ОУТББ-ын суурин төлөөлөгч Элиан Жарри нар санамж бичигт гарын үсэг зурав.
The Switch off Air Pollution in Mongolian Cities (SOAP II) project, funded by the European Union's SWITCH-Asia program, signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Environment and Tourism. On January 19th, 2024, Eliane Jarry, Geres INGO's country director, represented the SOAP II project and Tserendulam. Sh, General Director of the Department of Climate Change and Policy Planning representing the Ministry of Environment and Tourism, signed the Memorandum of Understanding. The parties will collaborate on developing joint policy recommendations and EE solutions within scope of climate change, green development, and reducing greenhouse gas emissions.