Ахмадын зөвлөлийн дарга

Цэсэдийн   Банзрагч, БОАЖЯ-ны Ахмадын зөвлөлийн дарга

Мэргэжил: 

 • Ой, модны үйлдвэрийн механикийн инженер,                                                                                       
 • Төрийн удирдлагын менежер 

Эрдмийн зэрэг:

 • Техникийн ухааны доктор (Ph.D)  

Цол:

 • Монгол Улсын Байгаль орчны гавъяат ажилтан                                      

Боловсролын талаарх мэдээлэл: 

 • 1975- 1981 онд ОХУ-н Воронёж хотын Ойн техникийн их сургууль Ойн аж ахуй, модны үйлдвэрийн механикийн инженер мэргэжлээр
 • 1999 онд Монгол Улсын удирдлагын Академийг Төрийн удирдлагын менежер мэргэжлээр тус тус төгссөн. 

Ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл:

 • 1981-1982 онд Улаанбаатар хотын Ой агнуурын аж ахуйд ойжуулагч, техникч
 • 1984 онд Улаанбаатар хотын Барилгын модон эдлэлийн үйлдвэрт токарчин
 • 1984-1987 онд Ой модны аж үйлдвэрийн яаманд мэргэжилтэн 
 • 1987-1990 онд  Байгаль орчныг хамгаалах яаманд Ой, агнуурын аж ахуйг удирдах газрын дарга
 • 1990-1993 онд Ой, ан судлалын хүрээлэнд Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
 • 1993-2000 онд Улсын Их Хурлын тамгиын газарт Байгаль орчин, хөдөөгийн хөгжлийн Байнгын хорооны референт, зөвлөгч
 • 2000-2002 онд Засгийн газрын тохируулагч агентлаг-Байгаль орчныг хамгаалах албаны дарга- Байгаль орчны хяналтын улсын Ерөнхий байцаагч
 • 200-2006 Улсын мэргэжлийн хяналтын газарт Байгаль орчны хяналтын хэлтсийн дарга 2006-2017 онд Байгаль орчны яаманд Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын дарга- Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний Ерөнхий шинжээч,  Тогтвортой хөгжил, стратеги, төлөвлөлтийн газрын дарга, Ойн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга
 • 2020 оны 4 дүгээр сараас ШУТИС-н харъяа Ой модны сургалт, судалгааны хүрээлэнгийн захиралаар ажилласан.